RODO – ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta, który informuję, iż przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w piśmie załączonym do korespondencji w konkretnej sprawie i czyni to na podstawie art. 3.3 ustawy o komornikach sądowych i przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o biurowości kancelarii komornika, a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 155 ustawy o komornikach sądowych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c , art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ponadto Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta informuje, iż w kancelarii został powołany Inspektor Danych Osobowych – funkcję tę pełni:
Pan Mikołaj Ryzop. Adres email: m.ryzop@dpag.pl
Data Protection Advisory Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Biedronki 68