Strona główna – komornik, kancelaria

Witamy na stronie internetowej

Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciecha Szlichty - Zastępcy Komornika Macieja Kozaka

Na stronie internetowej znajdą Państwo najważniejsze informacje o kancelarii komornika, właściwości terytorialnej - obszarze działania komornika,
a także wzory wniosków egzekucyjnych (do pobrania) oraz obwieszczenia o licytacjach: ruchomości i nieruchomości.

Przyjdź i porozmawiaj z Komornikiem

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta 

przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek w godzinach: 9:00 - 12:00

Bieżącą obsługę wszystkich postępowań w kancelarii prowadzą zatrudnieni pracownicy.
Kontakt z kancelarią pod nr tel.: +48 74 831-96-00

telefon - nr wewnętrzne
alimenty, informacja

wew. 20

egzekucja z ruchomości i nieruchomości

wew. 21

zbiegi egzekucji, umorzenia postępowań, eksmisje

wew. 20

rejestracja spraw; EPU; EPUAP

wew. 22

księgowość

wew. 23

Komornik sądowy działa na podstawie i w granicach prawa - art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - w oparciu o prawo powszechnie obowiązujące, w szczególności Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 770 z późn. zm.).

[funkcjonariusz publiczny] - art. 2 ustawy o komornikach sądowych: 

  1. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
  2. Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa, zwanego dalej "prezesem właściwego sądu rejonowego".
  3. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. 

[organ władzy publicznej] - art. 3 ustawy o komornikach sądowych:

  1. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik,
    z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. 
  2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania, komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej "asesorem" (...). 

Komornik sądowy jako organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym - art. 804 Kodeks Postępowania Cywilnego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem sprawy: 1) o egzekucję z nieruchomości, 2) o wydanie nieruchomości 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, 5) w których przepisy
o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
 

 Obszar działania - zasięg terytorialny:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, który to obejmuje miasta (powiat dzierżoniowski): Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna oraz gminy Dzierżoniów, Łagiewniki i Niemcza.

W skład wyżej wymienionych gmin wchodzą następujące miejscowości:

Bratoszów, Byszów, Chwalęcin, Dobrocin, Domaszów, Dorotka, Gilów, Gola Dzierżoniowska, Gumin, Janczowice, Jasin, Jasinek, Jaźwina, Jędrzejowice, Jodłownik, Józefówek, Kamionki, Kitlin, Kiełczyn, Kołaczów, Kopanica, Kośmin, Książnica, Kuchary, Lasocin, Ligota Mała, Ligota Wielka, Łagiewniki, Mieczniki, Młynica, Mniowice, Mościsko, Myśliszów, Nowa Wieś Niemczańska, Nowiny, Nowizna, Oleszna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Piotrkówek, Piskorzów, Podlesie, Podole, Potoczek, Przerzeczyn Zdrój, Przystronie, Radzików, Ratajno, Rościszów, Roztocznik, Ruszkowice, Sieniawka, Sienice, Słupice, Sokolniki, Stoszów, Stasin, Trzebnik, Tuszyn, Uliczno, Uciechów, Wiatraczyn, Wilków Wielki, Włóki, Wojsławice.

Krajowa Rada Komornicza

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie